Odvetvia

  • Drevársky a nábytkársky priemysel
  • Polygrafický priemysel
  • Výroba obalov
  • Stavebníctvo
  • Automobilový priemysel