Certifikáty

CERTIFIKACE

V roce 2017 jsme obdrželi Certifikát managementu jakosti TüV ISO 9001 a Certifikát enviromentálního managementu TüV ISO 14001Druck
cert 14001

Alternative text – include a link to the PDF!

 

Alternative text – include a link to the PDF!

 

POLITIKA NEXOHB

SPOLEČNOST NEXO HB S.R.O. SE ROZHODLA PŘIJMOUT PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NORMY ISO 9001 A ISO 14001 A PRO SVÉ PODNIKATELSKÉ ZÁMĚRY VYDÁVÁ TUTO POLITIKU KVALITY A ENVIRONMENTU JAKO SVŮJ ZÁVAZEK K ZAJIŠTĚNÍ NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU KVALITY A ENVIRONMENTU.

CHCEME FLEXIBILNĚ REAGOVAT NA POŽADAVKY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ, ZAJISTIT TAK ROZŠIŘOVÁNÍ POSKYTOVANÉHO SORTIMENTU A SLUŽEB V MAXIMÁLNÍ KVALITĚ, S CÍLEM DOSAŽENÍ JEJICH SPOKOJENOSTI.

ZAMĚŘIT SE NA CO NEJŠIRŠÍ OKRUH ZÁKAZNÍKŮ Z RŮZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ A ZABEZPEČIT TAK PŘÍPADNÝ VÝKYV PLYNOUCÍ ZE SEZÓNNOSTI NĚKTERÝCH ZÁKAZNÍKŮ.

MOTIVOVAT NAŠE PRACOVNÍKY, DODAVATELE A PARTNERY, K ODPOVĚDNOSTI ZA KVALITU.

ZABEZPEČIT DODRŽOVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ OBCÍ, MĚST A MÍSTNÍCH ORGÁNŮ, DODRŽOVAT PLATNÉ ZÁKONNÉ PŘEDPISY A PRÁVNÍ ŘÁDY ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ UNIE.